اولین باری که اسم تقوایی را شنیدم حدود ۴۰ سال پیش بود . از انجمن تلگراف زدن که ب…

‫اولین باری که اسم تقوایی را شنیدم حدود ۴۰ سال پیش بود . از انجمن تلگراف زدن که باید به سرعت خودم را به مرکز برسانم تا در جلسه فوق العاده‌ای شرکت کنم . وسط تابستان بود هوای بندر هوای دم کرده حمامی بود که تویش قالی بتکانی . دو روز در راه بودم تا از سرزمین اشباح به مرکز برسم . در جلسه خبر دادن که شخصی به نام ناصر تقوایی پایش را از گلیمش درازتر کرده و با ساخت فیلمی موجب تشویش اذهان عمومی اجنه ساکن این مرز و بوم شده است و باید سریعاً به سزای عملش برسد. به دلیل سابقه طولانی فعالیت من در جنوب به اتفاق آرا مامور شدم که به درونش بروم و هوایی‌اش کنم ، تا هم او مجازات شود و هم درسی باشد برای دیگران که دیگر به امور بالای سری کاری نداشته باشند . از فردای آن روز کارم را در دفتری در طبقه هزار و سیصد و بیست یک آسمان خراش در وسط شهر که انجمن در اختیار قرار داده بود شروع کردم …‬


‫تقوایی و من … سیما آهو قلندری – سپیده دم‬
sepidedam.com
‫در جلسه خبر دادن که شخصی به نام ناصر تقوایی پایش را از گلیمش درازتر کرده و با ساخت فیلمی موجب تشویش اذهان عمومی اجنه ساکن این مرز و بوم شده است و باید سریعاً به سزای عملش برسد‬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: