میخوان فردا نسرین رو ببرن دادگاه ومجبورش کنن قبول کنه زمین صافه و نمیچرخه چون کت…

‫میخوان فردا نسرین رو ببرن دادگاه ومجبورش کنن قبول کنه زمین صافه و نمیچرخه چون کتاب مقدس میگه اما انصافا هرکدوم ازما اگر جای اون بودیم چیکار میکردیم؟ من که از خودم مطمین نیستم. اما نسرین هر تصمیمی بگیره دوسش دارم و قهرمان منه.

کسری دیبا
۱۶ آبان ۱۳۹۲


‫نسرین ستوده فردا در دادگاه انتظامی وکلا محاکمه می شود‬
سپیده دم
‫جلسه محاکمه نسرین ستوده فردا یکشنبه در دادگاه انتظامی رضا خندان در صفحه فیسبوک خود می نویسد: محاکمه نسرین، فردا یکشنبه ۱۹ آبان ساعت ۱۰ صبح در دادگاه انتظامی وکلا واقع در محل کانون وکلای مرکز آغاز می شود. بنا بر نوشته رضا خندان، این محاکمه به درخواست مرجع قضایی با تقاضای ابطال پروانه وکالت او انجام…‬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: