پزشک شاهد در خصوص ضرب و جرح ستار بهشتی بازداشت شد دکتر رضا حیدرپور، پزشک زندان…

‫پزشک شاهد در خصوص ضرب و جرح ستار بهشتی بازداشت شد

دکتر رضا حیدرپور، پزشک زندان اوین به دلیل شهادت در خصوص آثار ضرب و جرح در پیکر وبلاگ نویس جان باخته، ستار بهشتی؛ بازداشت و به بند ۲۰۹ اوین منتقل شد‬


‫ پزشک شاهد در خصوص ضرب و جرح ستار بهشتی بازداشت شد‬
سپیده دم
‫دکتر رضا حیدرپور، پزشک زندان اوین به دلیل شهادت در خصوص آثار ضرب و جرح در پیکر وبلاگ نویس جان باخته، ستار بهشتی؛ بازداشت و به بند ۲۰۹ اوین منتقل شد‬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: