حسن روحانی مخالفان اسد را خطرناکترین تروریست‌ها نامید! حسن روحانی، رییس جمهوری…

‫حسن روحانی مخالفان اسد را خطرناکترین تروریست‌ها نامید!

حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، در دیدار با وائل الحلقی، نخست وزیر رژیم سوریه که در رأس هیئتی جمعه شب وارد تهران شد، مقاومت رژیم دمشق را در مقابل فشارهای داخلی و خارجی ستود و بار دیگر مخالفان رژیم دمشق را تروریست خواند و گفت : "خطرناکترین تروریست‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای امروز در سوریه اجتماع کرده اند."

رییس جمهوری اسلامی ایران در پایان ابراز امیدواری کرد که روابط دوجانبه تهران و دمشق در همۀ زمینه‌ها تحکیم یابد.‬


‫حسن روحانی مخالفان اسد را خطرناکترین تروریست ها نامید – سپیده دم‬
sepidedam.com
‫حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، در دیدار با وائل الحلقی، نخست وزیر رژیم سوریه که در رأس هیئتی جمعه شب وارد تهران شد، مقاومت رژیم دمشق را در مقابل فشارهای داخلی و خارجی ستود و بار دیگر مخالفان رژیم دمشق را تروریست خواند و گفت : "خطرناکترین تروریست های منطقه ای و فرامنطقه ای امروز در سوریه اجتماع کرده…‬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: