بیاید با هم بیاد آوریم که سوم بهمن تولد ندا آقاسلطان عزیز است. بیاییم در شب تولد…

‫بیاید با هم بیاد آوریم که سوم بهمن تولد ندا آقاسلطان عزیز است. بیاییم در شب تولدش بار دیگر ندا شویم و یادش را زنده نگاه داریم که اگر تولدش را فراموش کنیم چند سال دیگر ناکسان و حامیان دیکتاتوری با بیشرمی درباره ندا آقا سلطان و جان باختگان راه آزادی خواهند گفت: « فتنه ۸۸! ازش سالها گذشته و دیگه کسی یادش نیست! و شما اون سالها را یاد کسی نیار! ولش کن! تموم شد!» مبادا فراموش کنیم ندا‌ها و سهراب‌ها و امیر جوادی‌فر‌ها و هزاران جوانی که در راه آزادی کشورمان کشته شدند.

محمد رستگار
۳ بهمن ۱۳۹۲‬


‫صداهای ماندگار؛ حقایقی تکان دهنده درباره ماهیت واقعی "حامی‌ ناقضین حقوق بشر" در لباس روشنفکر -…‬
sepidedam.com
‫صداهای ماندگار؛ حقایقی تکان دهنده درباره ماهیت واقعی "حامی‌ ناقضین حقوق بشر" در لباس روشنفکر‬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: