It’s been reported that Sakineh Mahammadi Ashtiani, who was sentenced to be ston…

It's been reported that Sakineh Mahammadi Ashtiani, who was sentenced to be stoned by the Iranian regime was under severe pressure and has committed suicide in a prison in Tabriz-Iran and transferred to hospital


Timeline Photos
سکينه محمدی آشتيانی خود کشی کرد

سایت روزنه: طبق خبری که از زندان تبريز – ايران به دست ما رسيده است متاسفانه سکينه محمدي آشتياني زنداني محکوم به سنگسار، بر اثر فشارهاي غير قابل تحمل زندان پنج روز قبل در تاريخ ۲٣ فوريه ۲۰۱۴ خود کشي کرده است. متعاقب اين اتفاق ناگوار زندانبانان او را به بيمارستان منتقل کردند.

طبق اطلاعات رسيده به کميته بين المللی عليه سنگسار پزشکان بيمارستان براي نجات جان سکينه محمدی آشتيانی از مرگ حتمي ناچار شده اند چند بار معده او را مورد عمل جراحي قرار بدهند. اکنون بعد ازعمل جراحی و چهار روز بستری شدن در بيمارستان جمهوری اسلامي او را به زندان منتقل کرده و در بهداري زندان بستري است.
سکينه محمدی آشتيانی اکنون با ضعف شديد جسمی و شرايط روحی وخيمی دست و پنجه نرم ميکند. خواست اين زندانی محکوم به سنگسار اين است که بعد از سالها زندان و شکنجه و فشارهای غير قابل تحمل او را آزاد کنند. در ضمن او از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است فورا به زندان ديگری منتقل شود.

ما از همه مجامع بين المللي و سازمانهاي مدافع حقوق انساني ميخواهيم که جمهوري اسلامي را تحت فشار قرار بدهند که سکينه محمدي آشتياني را هر چه زود تر آزاد کند.
کميته بين المللي عليه سنکسار

۲۸ فوريه ۲۰۱۴
minnaahadi@gmail.com
(0049) 1775692413

در تصویر: عکس بزرگ سکینه محمدی آشتیانی بر ورودی ساختمانی در مرکز شهر رم / دولت ایتالیا عکس بزرگی از سکینه محمدی از ساختمان "وزارت فرصتهای برابر" آویزان کرده است. دولت ایتالیا با این عمل بر لغو حکم سنگسار و اعدام سکینه محمدی اصرار دارد

لازم به ذکر است که در گذشته احتمال " پروژه خودکشی‌ سکینه آشتیانی توسط جمهوری اسلامی" توسط رسانه ها مطرح شده بود:

پروژه خودکشی سکینه آشتیانی در دستور کار جمهوری اسلامی قرار گرفت

پرونده سکینه آشتیانی یکی از آن دست مواردی ست که واقعا جمهوری اسلامی را در موقعیت آچمز سیاسی ، اجتماعی و رسانه ای ( افکار عمومی ) قرار داده است ، بطوریکه هر عکس العمل نظام در رابطه با این کیس حقوق بشری یقینا میتواند به ضرر حکومت ولایت فقیه تمام شود . بدین صورت که ;
اگر رژیم متهمه را سنگسار کند علاوه بر اعتبار ( نداشته ) خودش ، به جایگاه بین المللی اسلام هم ضربه جدی ( مجددی ) وارد میکند و بقول تئوریسین های حکومت ، میتواند تا مدتها خوارک پروژه اسلام هراسی استکبارجهانی را تغذیه نماید !

اگر ایشان را با چوبه دار ، اعدام کنند قسمت اعظم بار منفی این اقدام بسمت نظام برآمده از اصول اسلامی ( جمهوری اسلامی ) کشیده میشود ولی حکومت میتواند تا مقداری سپر بلای جایگاه اسلام بین المللی گردد ( البته اجرای این گزینه با توجه به پوشش خبری گسترده این پرونده در عرصه فرامنطقه ای ، تفاوتی با گزینه سنگسار نداشته و همان بار منفی را در بردارد )

اگر رژیم مقدمات فرار خانم آشتیانه به خارج کشور را محیا کند ( ایشان را فراری بدهد ) آنوقت از فشارهای خارجی کاسته و بر فشارهای داخلی (از طرف آخوندها و حزب اللهی ها و سایر اسلامگرایان ) به سمت حکومت و مخصوصا قوه قضاییه ( که این روزها حال و روز خوشی ندارد ) افزوده خواهد شد .

گزینه دیگر این است که حکومت حکم مرگ ( با اعدام یا سنگسار ) متهمه را تبدیل به حبس ابد یا طویل المدت نماید که این گزینه باعث میشود که از فشارهای حقوق بشری کمی کاسته شده ولی تا زمان آزادی خانم آشتیانی ( از زندان ) ادامه داشته باشد و بقولی این پروند بصورت نیمه باز دنبال شود ( فشار کم و مداوم ! )

و گزینه آخر این است که جمهوری اسلامی خانم سکینه آشتیانی را خودکشی کند! ( یا بدهد) تا هم اسلامگرایان و طرفدارانش را ارضاء ( نه راضی ! ) کرده باشد و هم اقتدارش را به سایر کشورها نشان بدهد و هم یک پرونده ضد حقوق بشری دیگرش را مختومه کند ( البته بعد از اجرای این سناریو یک موج عظیم اعتراض بین المللی بلند خواهد شد ولی با یک شیب ملایم آرام خواهد گردید ولی حکومت بداند با این کار اسم سکینه آشتیانه را برای همیشه در فهرست پرونده ضد حقوق بشری اش ثبت و ضبط خواهد کرد و یک شمشیر داموکلس دیگر به شمشیرهای طرفداران حقوق بشر اضافه خواهد شد ! )

http://j.mp/1kvV5je

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: