باز هم خوشا شیراز و وصل بی مثالش … نوروزخجسته باد.

‫باز هم خوشا شیراز و وصل بی مثالش … نوروزخجسته باد.‬


‫شیراز- حافظیه، نوروز ١٣٩٣‬
‫شیراز- حافظیه، نوروز ١٣٩٣ باز هم خوشا شیراز و وصل بی مثالش … زمان بيات يكی از كاربران فيسبوك در صفحه سپيده دم مينويسد: مردم افتخار آفرینی هستند . با استقامت و پایداری مردم در نگاهداشت آیینهای هزاران ساله ایرانی ، ایران توانسته حمله ٣٥ ساله جهالت خرافه پرستان ، اعراب دوست را خنثی سازد. شیراز ، بویژه به دلیل وجود آرامگاه حافظ و سعدی و نیز ، تخت جمشید و آرامگاه کورش کبیر، سمبل مهم و با ارزشی برای هویت ایرانی ماست . سال پر افتخار و پر آرامشی را برای همه در هر کجای ایران و جهان که هستند، آرزو می کنم. نوروز ، خجسته باد.‬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: