‫ما این حکومت را نخواستیم‬
‫محمد نوریزاد در مصاحبه با علیرضا نوریزاده : در سفرم به جنوب کشور ، مردم خرمشهر، آیادان و اهواز به من گفتند ما این حکومت را نخواستیم ما را برگردانید به همان نظم قبل از انقلاب به همان آبادانی و خوشی، ما را به خیر شما امیدی نیست، شر مرسانید ‬http://j.mp/1l0VXAV‫ ما اینجا آبرو داشتیم، احترام داشتیم … و نوریزاد در ادامه می‌گوید: اینکه شما می‌پرسید این نترسیدن از کجا آمده، من می‌گویم چرا بترسم ، از چه بترسم ، من در موضع طلب کار ترسی ندارم ، این حکومت به مردم ایران بدهکار است ، آنها باید بترسند و نه ما . ما مردمی هستیم طلبکار ، بعد از ۳۵ سال چه کردند این حاکمان؟ جز آدم کشی ، جز دزدی ، جز فریب کاری و جز… ‬http://j.mp/1m6a1sd

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: