Timeline Photos
من اگر برخیزم/ تو اگر برخیزی/ همه برمی خیزند

امروز سه شنبه ۲ اردیبهشت خانواده های زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین به همراه جمعی از هموطنامان در مقابل دفتر ریاست جمهوری به نشانه اعتراض به ضرب و شتم زندانیان سیاسی تجمع اعتراض آمیز برگزار کردند و این در حالی است که ۱۲ نفر از زندانیان بند ۳۵۰ اوین نیز در اعتصاب غذا بسر میبرند و حال مناسب است که برای همبستگی با شعار آزادی زندانیان سیاسی به خانواده ها بپیوندیم و حمایت خود را از این عزیزان به هر شکل ممکن نشان دهیم.

هنگامی که اول سراغ کرد ها آمدند
سکوت کردیم چون کرد نبودیم،
بعد سراغ ترکمن های گنبد آمدند،
سکوت کردیم چون ترکمن نبودیم،
بعد سراغ بلوچ ها آمدند،
سکوت کردیم چون بلوچ نبودیم،
بعد سراغ عرب ها آمدند،
سکوت کردیم چون عرب نبودیم،
بعد سراغ آذری ها آمدند،
سکوت کردیم چون آذری نبودیم،
بعد سراغ اقلیت های مذهبی و قومی آمدند،
سکوت کردیم چون جز اقلیت های مذهبی و قومی نبودیم،
بعد سراغ هموطنان عضو حزب و گروه های سیاسی آمدند،
سکوت کردیم چون عضو حزب و گروه های سیاسی نبودیم،
و حال سراغ زندانیان مظلوم سیاسی آمدند،

اما اینبار سکوت نمیکنیم زیرا ما همگی ایرانی هستیم و اگر سکوت کنیم دیگر کسی نخواهد بود تا به اعتراض برآید و اگر سکوت کنیم روزی سراغ خودمان خواهند آمد و همگام با درخواست فعالان صنفی و حقوق بشری همانند آقای منصور اسانلو که خود از زندانیان سابق اوین هستند در جهت حمایت از خانواده زندانیان سیاسی گام بر میداریم.

بیاد بیاوریم که آزادی بانو نسرین ستوده که برای مطالبه حقوق مدنی و شهروندی دست به نافرمانی مدنی و اعتصاب غذای چند باره و طولانی مدت در زندان نمود و همیاری و همراهی ایرانیان داخل و خارج از کشور با ایشان در پیگیری فعال مطالبات و پایین نیاوردن سطح مطالبات به حق خویش که منجر به عقب نشینی اقتدارگرایان شد نشان عینی آن است که حق گرفتنی است و هرچقدر که مردم در پیگیری مطالبات مدنی و شهروندی فعال تر و متحد تر باشند اقتدارگرایان مجبور به عقب نشینی بیشتری میشوند و این همان آلترناتیوی است که اقتدارگرایان از آن وحشت دارند و آن همانا قدرت اتحاد مردمی در پیگیری فعال مطالبات خویش است. پاینده باد ایران و سربلند باد ایرانی.

محمد رستگار
سه شنبه ۲ اردیبهشت

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: