مهناز محمدی، مستندساز، برای گذراندن محکومیت خود راهی زندان اوین شده است. او به ج…

‫مهناز محمدی، مستندساز، برای گذراندن محکومیت خود راهی زندان اوین شده است. او به جرم اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام به ۵ سال زندان محکوم شده بود. ‬


Timeline Photos
مهناز محمدی، مستندساز، برای گذراندن محکومیت خود راهی زندان اوین شده است. او به جرم اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام به ۵ سال زندان محکوم شده بود.

ناصر صفاريان ناصر صفاریان فیلمساز و منتقد سینما توضيحات زير را همراه با عكس در صفحه فيسبوك خود منتشر نمود.

شبِ عید نوشته بودم: «پروندهء دوست را که همین شبِ عیدی بفرستند برایِ اجرایِ حکم… می شود خواستِ اولِ سال و دعایِ تحویلِ سال، به حبس نرفتنِ دوست باشد.»
و امروز، روزِ رفتنِ دوست بود به حبس… در میانهء خداییِ بندگانِ خداپندار، به که می شود و می باید آویخت جز خودِ خدا؟ همان که حالا در شبِ نخستِ حبس، تنها مونسِ دوست است و یگانه همدمِ دیوارِ بلندِ ٥ سال حبسِ پیشِ رو.

عکس: با مهناز محمدی- شبِ نمایشِ خصوصیِ فیلمِ من- خانه سینما- ١١ اسفند ١٣٩٢

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: