گزارش نقدهاى منتقدين أمريكا توسط بهنام ناطقى از شروع اكران فيلم “پرده” ساخته مشت…

‫گزارش نقدهاى منتقدين أمريكا توسط بهنام ناطقى از شروع اكران فيلم "پرده" ساخته مشترك "جعفر پناهى و كامبوزيا پرتوى" در شهرهاى بزرگ امريكا
گزارش فیلم «پرده بسته» جعفر پناهی در آمریکا: واکنش منتقدان
فیلم «پرده بسته» از «جعفر پناهی» که اکران سراسری آن در آمریکا در چهار شهر بزرگ شروع شد.فیلم «پرده بسته» دومین فیلمی است که پناهی بعد از صدور حکم دادگاه ساخته است.تمام صحنه های فیلم "پرده بسته" در درون ویلای پناهی در شمال فیلبمبرداری شده است.

http://j.mp/1qwqt3u


‫شروع اكران فيلم "پرده" در شهرهاى بزرگ امريكا‬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: